KURUM İÇİ KOÇLUK

grupiçi koçluk

Çalışanın iş performansını artırmaya odaklı bu çalışma, insana yatırımı sağlayarak kuruma bağlılığı arttırır. Çalışanlar, varlık sebepleri ve iş sonuçları arasındaki ilişkiyi görerek anlam duygusunu geliştirir.

Kurum içi koçluktan en çok yararlanılan alanlar:

  • Beceri geliştirme koçluğu çalışanların yüksek performans için ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliklerini (satış, yönetim, açık iletişim vb.) geliştirmek amacıyla yürütülen sistemli görüşmeleri içerir.
  • Kurumsal değişim ve geçiş dönemlerinde verilen koçluk, yeniden yapılanma gibi değişim projelerinin benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla verilir.
  • Oryantasyon koçluğu, işe alınan, yeni bir ekibe katılan, aynı kurumun başka bir şehir ya da ülkedeki ofisine-şubesine tayin edilen, daha üst pozisyona ya da farklı bir role atanan bir çalışanın yeni durumuna uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla verillir.

-Prof.Dr.Zuhal Baltaş-