TAKIM KOÇLUĞU

TAKIM KOÇLUĞU

“Her parça bütünün temsilcisidir.” HERMES

coaching-vector-concept-web-banner-website-page-illustration-womTakım yaşayan dinamik bir sistemdir. Takımın kendine özgü bir kişiliği, farklı ruh halleri ve vizyonu vardır. Takım, sözel ve sözel olmayan kuralları ve değerleri olan bir kültürdür.

Takım başarısı denildiğinde, takım üyelerinin toplam sayısının çok üstünde potansiyeli harekete geçirerek etkili, verimli çalışan, yaratıcı süreç ve çözümler üreten, sürekli uyumu koruyabilen dinamik ve sistematik yapıların sonuçlarından söz edilmektedir.

Takım koçluğu, yaşayan dinamik sistemin yüksek performans göstermesini ve gösterilen bu performansın sürekliliğini destekler. Takım koçluğu, takımın gündeminin, hedeflerinin ve planlarının oluşturulduğu bir süreçtir. Organizasyonda değişim kültürünün sürekliliğini sağlama merkezlidir.

Takım Koçluğunun takıma ve şirkete faydaları:

Takımın birbirini ve ihtiyaçlarını anlamasını sağlayarak üretkenliği arttırır.

  • İş tatminini arttırarak organizasyona aidiyet yaratır ve maliyetleri azaltır.
  • Bireysel memnuniyeti yükselmiş bir çalışan, iç ve dış müşterilerine daha iyi bir deneyim yaşatır.
  • Sürekli ve dinamik bir ortam yaratarak organizasyonun canlılığında devamlılık sağlar.
  • Takım üyeleri için yeni perspektifler, yeni olasılıklar ve yeni öğrenme imkanları yaratılır.
  • Takımlara sürdürülebilir ve sürekli başarı sağlar.

Takım koçluğu ile takım üyeleri birbirine güvenmeyi, açık iletişim kurabilmeyi, birbirlerini dinlemeyi ve birbirlerine saygı göstermeyi öğrenirler. Takım koçluğu, katılımcıların diğer katılımcıları desteklemesini ve cesaretlendirmesini sağlarken, aynı zamanda katılımcıların bireysel amaçlarını gerçekleştirmesinde de hızla bir standart haline gelir.