YÖNETİCİ KOÇLUĞU

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Küreselleşmenin ve bilgi çağının getirdiği hızlı değişimler, artan rekabet ortamı, boyut değiştiren zorluklar kurumlar için tehdit oluşturdukları kadar fırsatları da beraberinde getirmektedirler.

Böylesi ortamlarda kurumlar, kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda kullanabilecekleri yeni araçlara ve yöntemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde kurumlar en önemli kaynaklarının insan olduğunun farkında varmışlardır. Yöneticilerin kendilerini yenilemeleri, farkındalıklarını arttırmaları, bilgilerini ve yaklaşımlarını güncellemeleri gerekir. Bununla beraber, kurumların kendi hedef ve stratejileri ile yöneticilerinin bireysel hedeflerinin örtüşmesi noktasında birtakım ihtiyaçlar ortaya çıkar.

Yönetici koçluğu, yöneticinin performans gelişimini, liderlik yaklaşımlarını, ekip yönetimi, şirket kültürüne, vizyonuna ve misyonuna uyum sağlaması, zaman ve stres yönetimi gibi konularda uygun çalışma ortamının ve gelişme şartlarının sağlanmasını hedefler.

eef209a6394fec43c7df2d2a786bb0cb Yönetici koçluğu, kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesine odaklanarak liderlerin kapasitelerini arttırma temeline dayanan, deneyimsel, bireysel ve takımsal lider geliştirme sürecidir.

Yönetici koçluğunda amaç, liderlerin iletişimde oldukları bireyleri en üst seviyede etkileyerek ve dönüşüm sağlayarak, performans arttırma ve dolayısıyla kurumun hedeflerini gerçekleştirmektir.

Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir. Yönetici bu süreçte, kendisini yeni ve objektif bir bakış açısıyla değerlendirir. Daha farklı olabileceği yönleri fark eder, sorunlarını çözer, kendisine daha güvenli, mutlu ve başarılı bir ortam yaratır. Bunun etkisiyle de çalışanlarını yönetir ve yönlendirir.

Yönetici koçluk sürecinde yönetici, liderlik performansını arttırırken diğer taraftan da birlikte çalıştığı ekibin ve kurumun performansını arttırır.

Araştırmacılar, yönetici koçluğunun sonuçlarının şunları içerdiğini kanıtlamıştır;

Takım liderliği performansında iyileştirme

  • Sürdürülebilir organizasyonel değişim
  • Liderlerin güçlü yönlerini daha etkin kullanabilmeleri için artan duygusal zeka ve öz farkındalık
  • Daha yüksek düzeyde lider esnekliği
  • Stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi

Koçluk hizmeti, yetkin çalışan, güçlü ekip, dinamik iş sistemleri ve sürdürülebilir kurum kültürü için besleyicidir.

“Bilişim teknolojisinden sonra dünyada en hızlı gelişen sektör, koçluktur.” (HBR-2010)