KOÇLUĞUN TEMELLERİ

Başarılı koçluğun temelini oluşturan birkaç temel varsayım:

  • Çalışanlar işte başarılı olmak isterler.
  • Çalışanlar, işin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikirlere katkıda bulunabilirler.
  • Çalışanlar, gelişmede rol oynadıkları hedeflere ulaşmak için çok çalışacaklardır.
  • Çalışanlar, işteki artan başarı ve müteakip ödül ve tanıma açısından kendilerine göre değerin farkına varırlarsa öğrenmeye açıktırlar.

Bu varsayımlar, herhangi bir koçluk ilişkisinde zorunlu olan güvenin temelidir. Araştırmalar, bir yönetici bu varsayımlar altında hareket ettiğinde çalışanların olumlu tepki verdiğini göstermiştir. Bu, çalışan yeni olsa veya bazı performans sorunları yaşıyor olsa bile geçerlidir.