KOÇLUK NEDİR?

1990'ların ortalarında MIT, Enstitü'deki yöneticilerin etkinliğini nasıl artırabileceğini belirlemek için çalışanları ve dış kuruluşlarla ilgili bir araştırma çalışmasına sponsor oldu. Araştırma, mevcut çalışma ortamında, etkin performans yönetim sistemlerinin bilgiye dayalı çalışanlardan oluşan bir işgücünü, yani bilginin edinilmesine, uygulanmasına ve paylaşılmasına değer veren çalışanları desteklemesi gerektiği inancına dayanıyordu. Bilgiye dayalı çalışanlardan yararlanmak isteyen organizasyonların, danışmaya dayalı ve katılımcı bir yönetim tarzına geçmeleri gerekecektir. Bu tarz genellikle koçluk olarak tanımlanır. Koçluk, yöneticilerin çalışan performansını kontrol etme ve izleme gibi geleneksel rolden daha danışman bir role geçiş yapmasını gerektirir.

İnsanları yönetmeye yönelik sürekli bir yaklaşım olarak tanımlanan koçluk:

  • Performans için gerçekten motive edici bir ortam yaratır
  • Bir çalışanın gerçek ve beklenen performansı arasındaki eşleşmeyi iyileştirir
  • Zamanında geri bildirim, tanınma, netlik ve destek sağlayarak bir çalışanın başarı olasılığını artırır

Bir performans yönetimi döngüsünde koçluk, yıl boyunca çalışana sürekli geri bildirim ve destek sağlamak anlamına gelir. Koçluk, çalışana performansının çeşitli yönlerini "gerçek zamanlı" olarak duyma ve başarı için davranışlarını en iyi nasıl benimseyeceğini veya değiştireceğini bulmada rol oynama fırsatı verir.