KOÇLUK ROLÜ

Koçluk rolünün dört ana boyutu vardır:

Yön Verme

Bu, bölümün amaçlarını ve değerlerini açık ve özlü bir şekilde ifade etmeyi içerir ve özellikle performans yönetimi döngüsünün planlama aşamasında önemlidir. Çalışanların, performansları ile departmanın genel başarısı arasındaki bağlantıyı görebilmeleri için çalıştıkları bağlamı anlamaları gerekir. Departman hedefleri ne kadar net olursa, çalışanların bunları kendi bireysel hedeflerine dönüştürmesi o kadar kolay olacaktır. Koçluk yönü, çalışanların odaklanmasını ve öncelikleri anlamasını sağlamayı içerir. Çalışanların ayrıca yeni görevler öğrenme veya yeni görevler alma konusunda teknik yönlendirmeye ihtiyacı olabilir. Son olarak, koç olarak yönetici, çalışanları sonuçlara ulaşmak için harekete geçirecek taahhütleri oluşturmaktan sorumludur.

Performans arttırmak

Bir koç olarak yönetici, günümüzün zorluklarını karşılamak için sürekli iyileştirme çabalarında çalışanların desteklendiği bir öğrenme ortamı yaratmaktan sorumludur. Antrenör bunu şu şekilde yapar:

  • mevcut kapasiteyi değerlendirmek
  • geri bildirim sağlamak
  • çalışanın neye ihtiyaç duyduğunu belirlemesine yardımcı olmak
  • boşluğu doldurmak için fırsatlar yaratmak

Eğer sürekli iyileştirme olacaksa, koç yaratıcılık ve risk alma için "güvenli" bir ortam sağlamalıdır. Hatalar öğrenilen dersler olarak görülmelidir. Gerilemeler gelişim için fırsatlardır. Bu tür bir destekle çalışan, bir sonraki yetenek seviyesine ulaşmak için gerekli güvene sahip olacaktır.

Olasılıkları Açmak

Koçluğun amaçlarından biri, çalışanın sorunları çözmesi ve karar vermesi için yetenekler geliştirmektir. Bu, doğru soruları sorarak, çalışanın düşüncesine meydan okuyarak, yeni seçenekler sunarak, çalışanın anlayışını genişleten ek bilgiler sağlayarak veya bir duruma yeni bir yorum getirerek yapılır. Koçluk, çalışanın karar verme sürecinin bir parçası olmasını sağlar.

Engelleri Kaldırmak için Kaynak

Bazı durumlarda koç, gerektiğinde çalışanın ilerlemesine engel olan kişilerle yüzleşerek veya gerektiğinde ek kaynaklar sağlayarak çalışanın önünü açmada aktif rol alabilir. Diğer zamanlarda koç, engelin üstesinden gelmek için kendi stratejisini geliştirirken çalışan için bir sondaj tahtası görevi görür.